Mål: M 3092-23

Avgörande

Klagorätt. MÖD har bedömt att en verksamhetsutövare inte berörs annat än teoretiskt av Kemikalieinspektionens beslut om produktgodkännande av ett växtskyddsmedel vars användning i och för sig kan komma att ha en negativ påverkan på dennes verksamhet.