Mål: ÖM 7938-23

Avgörande

MMD ogillade i ett vattenmål invändning om rättegångshinder och angav att beslutet fick överklagas inom tre veckor. Bolaget överklagade inom denna tid. MMD antecknade att överklagandet kommit in i rätt tid och överlämnade överklagandet till MÖD. MÖD har avvisat överklagandet. MÖD konstaterade att det var fråga om ett beslut under rättegången, som för överklagande förutsätter missnöjesanmälan och att MMD tillåter särskilt överklagande (49 kap 4 § RB). MÖD har bedömt att anteckningen och åtgärden att överlämna överklagandet till MÖD inte kan uppfattas som att MMD har bestämt att beslutet får överklagas särskilt. Därmed gäller huvudregeln att beslut under rättegången inte för överklagas särskilt.