Mål: F 10695-22

Avgörande

MÖD har bl.a. funnit att andelstalen för kostnaden för utförande och drift avseende en avloppsreningsanläggning med två deltagande fastigheter ska ändras då den ena fastigheten bedöms använda anläggningen i större omfattning och ha större nytta av den än den andra fastigheten.