Mål: M 10312-23

Avgörande

MÖD har ändrat ett föreläggande om att ta bort en brygga endast på det sättet att tidpunkten för när åtgärden senast ska vara fullgjord har skjutits fram.