Mål: M 12527-22

Avgörande

Skadestånd enligt 32 kap. MB. MÖD har i likhet med MMD bedömt att anläggandet och driften av en dagvattentunnel orsakat en grundvattensänkning vid en närbelägen fastighet och att detta i sin tur orsakat fastighetsägarna sättningsskador. Störningen har inte ansetts vara orts- eller allmänvanlig. Verksamhetsutövaren har därför bedömts vara skadeståndsskyldig. MMD:s dom har ändrats endast på så sätt att skadeståndsbeloppet satts ned något då MÖD för en ersättningspost gjort ett avdrag för ålder och bruk.