Mål: F 6197-23

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. Under handläggningen av en ansökan om fastighetsreglering upptäcktes att en samfällighet borde ha avregistrerats i samband med en fastighetsbestämning i ett tidigare ärende. Felet innebar att det saknades förutsättningar för att genomföra ansökt åtgärd, varför förrättningen ställdes in. Eftersom det inte finns något författningsstöd för att underlåta att debitera förrättningskostnaderna eller att sätta ned avgiften på grund av ett fel hänförligt till den tidigare förrättningen, har MÖD ändrat MMD:s dom och fastställt Lantmäteriets debiteringsbeslut.