Mål: P 1141-23

Avgörande

MÖD har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att nybyggnadskartan är tillräckligt preciserad och bedömt att den sökta åtgärden, uppförande av en carport och stödmur, är planenlig och inte innebär någon betydande olägenhet. Överklagandet från närboende har därför avslagits.