Mål: F 2197-23

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har satt ner den debiterade förrättningskostnaden eftersom det funnits brister i lantmäterimyndighetens redovisning då det inte gått att särskilja handläggningstiden åt för den aktuella åtgärden från en annan åtgärd (som klagandena inte ska debiteras).