Mål: F 15111-22

Avgörande

MÖD har undanröjt lantmäterimyndighetens beslut om slutlig ersättning enligt 13 § ledningsrättslagen, som myndigheten hade tagit i ett från ledningsbeslutet fristående ärende, eftersom ett sådant beslut ska tas i samma ärende som ledningsbeslutet. Även tillämpning av 24 och 25 §§ om tillträde.