Mål: P 11705-23

Avgörande

MÖD har, i ett mål om förhandsbesked enligt PBL, bedömt att ett rättegångsfel i mark- och miljödomstolen kunnat avhjälpas i MÖD och att överklagandet ska avslås.