Mål: P 4214-23

Avgörande

Byggsanktionsavgift. MÖD har uttalat att det inte finns något krav på att en uteplats måste kunna möbleras för att kunna ses som en sådan skyddad uteplats som avses i 9 kap. 4 § PBL. Murar som har uppförts intill ett bostadshus kortsidor och skapat gångar fram till en större uteplats på husets ena långsida har inte krävt bygglov och det har därför inte funnits grund för att ta ut byggsanktionsavgift för byggande av dessa murar.