Mål: M 528-23

Avgörande

Mark- och miljödomstolens domslut överensstämmer inte i vissa delar med de skäl domstolen angett. Det framgår därför inte vad domstolen har avsett i dessa delar. Domen har undanröjts i sin helhet, eftersom oklarheterna har samband med övriga delar av den överklagade domen, och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen.