Mål: M 8006-22

Avgörande

Bergtäkt. MÖD har ändrat villkor beträffande markvibrationer, luftstötsvåg och förorening från sedimentationsanläggning m.m.