Mål: F 5497-23

Avgörande

Debitering av förrättningskostnad. MÖD har satt ned den debiterade förrättningskostnaden då LM:s sätt att utreda fastighetsbildningens tillåtlighet medfört att visst onödigt arbete lagts ned som inte hade behövts för genomförandet av sökt förrättning.