Mål: P 6367-23

Avgörande

Byggnadsnämnden har haft fog för att ta ut byggsanktionsavgift pga. att ett enbostadshus har tagits i bruk innan slutbesked getts. MÖD har inte ansett att nämnden gett tillstånd till den aktuella användningen (bl.a. övernattning i byggnaden) innan den togs i bruk.