Mål: M 8468-23

Avgörande

MÖD har, beträffande en anläggning där det bedrivs flera industriutsläppsverksamheter, bedömt att deponeringsverksamheten utgör anläggningens huvudsakliga industriutsläppsverksamhet (huvudverksamhet) enligt reglerna i industriutsläppsförordningen (2013:250). MÖD har funnit att länsstyrelsen därför inte har haft fog för att förelägga bolaget att komplettera miljörapporten med redovisning avseende BAT-slutsatser för avfallsbehandling (WT BATC) och MÖD har, med ändring av MMD:s dom, upphävt länsstyrelsens föreläggande.