Mål: P 6402-23

Avgörande

MÖD har till skillnad från mark- och miljödomstolen funnit att ansökan om utdömande av vite inte kan riktas mot en tidigare fastighetsägare (11 kap. 46 och 48 §§ PBL). Nämndens ansökan har därför avslagits.