Mål: F 10302-22

Avgörande

Vid bedömningen av om det varit av väsentlig betydelse för en fastighets behov av väg att genom servitut enligt 49 § anläggningslagen ges rätt att använda befintlig grusväg över en annan fastighet, har MÖD beaktat att utfartsväg kunde lösas genom att en gällande servitutsrätt utnyttjades. Denna lösning skulle medföra vissa anläggningskostnader. MÖD bedömde dock, i likhet med MMD, att dessa kostnader inte var så höga att det sökta servitutet kunde anses vara av väsentlig betydelse för fastigheten i fråga.