Mål: ÖM 7673-23

Avgörande

MMD har avvisat ett yrkande om omprövning för moderna miljövillkor på den grunden att sökandena inte visat att vattenverksamheterna bedrivs med stöd av tillstånd eller en sådan särskild rättighet som avses i 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. MÖD har dock bedömt att det inte varit uppenbart att sökandenas påstående om att det finns en äldre rättighet inte kan leda till bifall. MÖD har därför undanröjt MMD:s beslut och återförvisat målet till MMD för fortsatt behandling.