Mål: M 4650-22

Avgörande

MÖD har uttalat att ett mål om en uppskjuten fråga i ett äldre tillstånd för vattenverksamhet bör avslutas även om en omprövning för moderna miljövillkor är nära förestående. Med hänsyn till laxens och havsöringens fortplantning har minimitappningen till naturfåran vid Granö kraftverk i Mörrumsån bestämts i nivå med medellågvattenföringen i vattendraget.