Mål: M 5595-22

Avgörande

MÖD har uttalat att ett mål om en uppskjuten fråga i ett äldre tillstånd för vattenverksamhet bör avslutas även om en omprövning för moderna miljövillkor är nära förestående. Med anledning av begränsningar i kraftverksanläggningens konstruktion och att det inte är lämpligt att släppa en stor mängd vatten genom utskoven har minimitappningen till naturfåran vid Gideåbacka kraftverk i Gideälven bestämts till ungefär halva medellågvattenföringen i vattendraget.