Mål: F 1368-23, F 1640-23

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har satt ner de debiterade förrättningskostnaderna med uppskattade totalt 40 000 kr med hänvisning till att lantmäterimyndigheten tagit officialinitiativ och genomfört fastighetsbestämningar som inte behövdes för genomförandet av ansökt fastighetsbildning, m.m. Vidare har det funnits brister i lantmäterimyndighetens redovisning då det inte var möjligt att särskilja handläggningstiden åt mellan de olika åtgärderna i förrättningen.