Mål: P 579-23

Avgörande

MÖD har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att den lovsökta åtgärden, en tillbyggnad med takterass, strider mot detaljplanen och att målet ska återförvisas till nämnden för prövning av om avvikelsen kan godtas enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL.