Mål: M 14829-22

Avgörande

Täktverksamhet. MÖD har ändrat tillståndstiden till 25 år eftersom den tillståndsgivna mängden för uttag av berg och morän annars inte kunde nyttjas.