Mål: M 6118-23

Avgörande

MÖD har ändrat MMD:s dom och fastställt länsstyrelsens beslut att avslå en ansökan om dispens från reservatsföreskrifter för en lekplats.