Mål: P 1171-23

Avgörande

MÖD har upphävt ett bygglov för nybyggnad av enbostadshus närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, eftersom åtgärden – som inkluderat en altan – har bedömts innebära men för granne enligt 39 § byggnadsstadgan.