Mål: P 3682-23

Avgörande

MÖD har, till skillnad mot underinstanserna, bedömt att två bildväxlande bildskärmar som placerats på insidan av två skyltfönster inte utgör ljusanordningar i plan- och bygglagstiftningens mening. Nämndens beslut att på den grunden förelägga om rättelse och byggsanktionsavgift har därför upphävts.