Mål: M 71-23

Avgörande

MÖD har funnit det miljömässigt motiverat och rimligt att förena ett tillstånd till ny täkt av berg med ett villkor om eldrift från fasta elnätet.