Mål: M 9946-23

Avgörande

MÖD har instämt i MMD:s bedömning att det har varit motiverat av nämnden att förelägga om rättelse genom att riva och ta bort en sjöbod eftersom boden saknat strandskyddsdispens. Det har vidare bedömts vara skäligt att rikta föreläggandet mot de nuvarande fastighetsägarna trots att sjöboden uppförts för många år sedan av de tidigare ägarna