Mål: P 6366-23

Avgörande

En granne har anmält att en byggnation avviker från det beviljade bygglovet. MÖD har konstaterat att nämnden genom att godkänna de reviderade bygglovshandlingarna inom ramen för startbesked respektive slutbesked visserligen har gått utöver vad som borde hanterats i samband med dessa besked. Eftersom slutbeskedet för den uppförda byggnaden inte överklagats och därmed fått laga kraft har nämndens beslut att avsluta tillsynsärendet dock varit riktigt.