Mål: M 12614-22

Avgörande

Mål om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för underhållsröjning och kantträdsavverkning vid stamnätsledning. MÖD har på talan av sökanden upphävt vissa förbud och ändrat lydelse på vissa försiktighetsmått. MÖD har dock i likhet med underinstanserna ansett att bredden på den kantzon som bör skyddas i anslutning till Natura 2000-området Alsterån ska uppgå till 20 meter.