Mål: M 697-24

Avgörande

MÖD har ändrat ett förbudsföreläggande endast på så sätt att tidpunkten för när förbudet ska börja gälla har skjutits fram.