Mål: P 7991-23

Avgörande

I ett ärende om tillsyn har en byggnadsnämnd beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av uppförandet av en mur och mindre tillbyggnad på en innergård till ett bostadshus. MÖD har bedömt att beslutet får anses angå den hyresgästförening som företräder boende på fastigheten på ett sådant sätt att föreningen får överklaga beslutet. MÖD har därför undanröjt länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.