Mål: P 6978-23

Avgörande

I ett mål om lovföreläggande gällande ett redan uppfört plank har tvist uppstått om på vilken sida om en fastighetsgräns planket står. Fastighetsgränsen är tillkommen genom avsöndring och är därmed inte lagligen bestämd. MÖD har trots detta bedömt att den utredning som nämnden presenterat för plankets placering får anses godtagbar. Lovföreläggandet har därför stått fast.