Mål: P 5137-23

Avgörande

MÖD har, till skillnad mot underinstanserna, bedömt att en utvändig ändring av ett enbostadshus, bland annat bestående i en förlängd takfot och fasad i rostfritt stål, uppfyller anpassningskraven och varsamhetskraven i 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 § och 8 kap. 17 § PBL.