Mål: M 14570-23

Avgörande

MÖD har med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken beviljat strandskyddsdispens för solcellsanläggning.