Mål: P 10001-23

Avgörande

MÖD har instämt i MMD:s bedömning att det har varit motiverat av nämnden att vitesförelägga om att ett fartyg ska avlägsnas. MÖD har också instämt i underinstansens bedömning av vitesbeloppets storlek.