Mål: F 4601-23

Avgörande

Genom avstyckning har en bostadsfastighet bestående av två områden bildats, där ett bostadshus är beläget på område 1 och en ekonomibyggnad på område 2. Områdena skiljs åt av en väg men har under lång tid använts tillsammans som ett gårdscentrum. Område 2 ligger inom strandskyddat område men fastighetsbildningen har inte ansetts motverka strandskyddets syften då allmänhetens tillträde inte begränsas genom åtgärden.