Information angående målet om föreläggande för att minska bullerstörningar vid Boovallen

Mål: M 7353-19
Mark- och miljööverdomstolen beslutar om fortsatt föredragning i målet om föreläggande för att minska bullerstörningar vid Boovallen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har förelagt om vissa försiktighetsmått för att minska bullerstörningar vid Boovallen och beslutet har överklagats.

Mark- och miljööverdomstolen har efter föredragning idag beslutat att fortsatt föredragning ska ske den 28 oktober 2019. Ytterligare information kommer därefter att publiceras på Mark- och miljööverdomstolens hemsida.