Kontakta webbredaktionen

Har du frågor eller synpunkter på hur webbplatsen fungerar eller är utformad kan du kontakta webbredaktionen. Domstolsverket ansvarar för webbplattformen och tar emot dina synpunkter.

Webbredaktionen svarar på frågor angående informationen som är publicerad på webbplatsen samt hur olika funktioner fungerar. Om du har problem med att använda en e-tjänst hänvisas du till att kontakta den domstol som berörs.

Vi ger inte juridisk rådgivning och kan inte lämna besked hur en rättsregel bör tillämpas i enskilda fall. Vi kan inte svara på frågor angående enskilda mål eller ärenden och hänvisar istället till den domstol som hanterar målet.

Personuppgiftsbehandling

Domstolsverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i formuläret. 

Ditt meddelande blir allmän handling

Ditt meddelande blir allmän handling hos Domstolsverket. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet. 

Domstolsverket vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen. Undantag kan ske om Domstolsverket är fel mottagare, då kan meddelandet skickas vidare till en domstol eller nämnd för att hamna rätt.

Kontakta oss via e-post eller telefon

Uppdaterad
2023-06-28