Tidsfrister

Mark- och miljööverdomstolen har för närvarande en ovanligt hög målbalans. 

Målen hanteras i åldersordning. Vi har svårt att svara på frågor gällande tidsfrister i till exempel frågan om prövningstillstånd.

Uppdaterad
2022-02-21