Tidsfrister

Mark- och miljööverdomstolen har för närvarande en ovanligt hög målbalans samt en minskad personalstyrka på plats efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer att arbeta hemifrån på grund av covid-19.

Målen hanteras i åldersordning men vi har på grund av detta svårt att svara på frågor gällande tidsfrister i till exempel frågan om prövningstillstånd.

Uppdaterad
2020-03-27