Migrationsdomstolen
vid Förvaltningsrätten i Luleå

Telefon, växel
0920-29 54 90
Besöksadress
Box 849, 972 31 Luleå
Postadress
Box 849, 971 26 Luleå
Mer kontaktinformation