Migrationsdomstolen
vid Förvaltningsrätten i Luleå

Telefon, växel
0920-29 54 90
Besöksadress
Skeppsbrogatan 43
972 31 Luleå
Postadress
Box 849
971 26 Luleå
Öppettider och kontakt