Förvaltningsrätten i Luleå

Förvaltningsrätterna är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsdomstolarna avgör tvister mellan enskilda och myndigheter, till exempel när någon överklagar ett myndighetsbeslut. Förvaltningsrätten i Luleå är Sveriges nordligaste förvaltningsrätt och en av Sveriges fyra migrationsdomstolar.

Telefon, växel
0920-29 54 90
Besöksadress
Skeppsbrogatan 43, 972 31 Luleå
Postadress
Box 849, 971 26 Luleå
Leveransadress
Skeppsbrogatan 43, 972 31 Luleå
Öppettider och kontakt