Handläggningstider

Här kan du se den genomsnittliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorier som finns på Förvaltningsrätten i Luleå.
Handläggningstiderna är genomsnittliga, vilket innebär att ditt mål inte behöver avgöras inom den angivna tiden. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar och det betyder att ditt mål både kan gå snabbare att handlägga, men också att det kan ta längre tid.

De presenterade handläggningstiderna är en sammanställning över perioden Januari - Juli 2023.

Allmänna förvaltningsrättsliga mål
Offentlig upphandling 1,5 månader
Vård av missbrukare 0,5 månader
Vård av unga 1,6 månader
Körkortsmål 1,3 månader
Psykiatrisk tvångsvård 0,3 månader
Skattemål 4,5 månader
Socialförsäkringsmål 3,9 månader
Biståndsmål 2,2 månader


Migrationsmål
Asylmål 3,2 månader
Tillståndsmål 2,6 månader

Uppdaterad
2022-03-21