Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

common.merInformation

Postadress: Box 849, 971 26 Luleå

Besöksadress: Skeppsbrogatan 43, 972 31 Luleå

Tel: 0920-29 54 90

E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se

Publicerad
2019-08-22
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll