Frågor och svar

Förvaltningsrätten ger inte juridisk rådgivning och ger heller inte några besked på förhand om vad avgörandet kommer att bli. 

Men du kan alltid skicka in underlag på eget initiativ till förvaltningsrätten. Du behöver dock inte skicka in sådana handlingar som myndigheten som fattade det överklagade beslutet redan har fått. Dessa handlingar har förvaltningsrätten tillgång till.

Om du har ett ombud eller biträde ska du skicka handlingarna via ombudet eller biträdet.

Ett yttrande är oftast en skrivelse som skickas eller lämnas in till förvaltningsrätten. Ett yttrande kan i sällsynta fall ges till domstolen på telefon och skrivs då ned i en så kallad tjänsteanteckning.

Att förvaltningsrätten gett dig tillfälle att yttra dig i målet innebär att du har möjlighet att yttra dig, men inte att det är ett krav.

Om du inte yttrat dig inom tiden som angetts i skrivelsen från förvaltnings­rätten kan förvaltningsrätten ändå komma att avgöra målet. 

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men, om du väljer att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du själv betala det.

Du väljer själv om du vill föra din talan själv eller om du vill att ett ombud gör det. Om du låter ett ombud företräda dig hos förvaltningsrätten kan denne behöva styrka sin rätt att utföra detta genom en skriftlig fullmakt.

En fullmakt ger en annan person rätt att göra något för din räkning. Fullmakten är oftast skriftlig, men kan också vara muntlig. Av en fullmakt ska framgå vad den andra personen har rätt att göra i ditt namn, till exempel att han eller hon har rätt att företräda dig i ett visst mål hos förvaltningsrätten.

Du har alltid rätt att begära att förvaltningsrätten håller en muntlig förhandling dit du och din motpart får komma och muntligen lägga fram er sak för förvaltningsrätten. Du kan begära muntlig förhandling genom att ringa eller skriva till förvaltningsrätten.

Ersättning till part ges endast i undantagsfall. Vid den muntliga förhandlingen frågar oftast ordföranden om du har haft några kostnader som du vill ha ersättning för. Vänd dig till förvaltningsrätten om du har frågor om ersättningar av olika slag.

Du kan i vissa fall få hjälp med biljetter för att resa till förvaltningsrätten redan innan förhandlingen. Kontakta förvaltningsrätten om du behöver hjälp med detta.