Frågor och svar

Har jag rätt att få hjälp av advokat eller juridiskt ombud?

Det beror på vad ditt överklagande gäller. Om du överklagar ett beslut som handlar om asyl behåller du ditt offentliga biträde. Det är samma person som hjälpte dig i kontakterna med Migrationsverket. Det kostar inget.

Du kan också ha rätt till ett offentligt biträde om det är fråga om utvisning eller avvisning. Det kan vara en advokat eller ett juridiskt ombud.

Om du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita en jurist som hjälper dig. Då får du själv betala kostnaden.

Har jag rätt till tolk?

Ja. Förhandlingar vid domstolen hålls på svenska. Om du inte förstår och inte kan tala svenska har du rätt att få hjälp av en tolk. Det kostar inget. Men du behöver meddela domstolen i god tid om det behövs.

Kan jag stanna i Sverige under tiden som domstolen prövar mitt ärende?

Det beror på vad du har överklagat. Om du har fått ett beslut om utvisning får du stanna i Sverige medan du väntar på att ditt överklagande ska prövas. Om du däremot har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart måste du lämna Sverige. Det gäller även om du har överklagat.

Kan någon annan företräda mig?

Ja, du kan be någon att företräda dig, men då måste du skriva en fullmakt och underteckna den. En fullmakt är ett brev eller dokument där den som exempelvis vill överklaga ett beslut ger en annan person rätt att företräda honom eller henne. Fullmakten ska skrivas under av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett undertecknat brev där den som exempelvis vill överklaga ett beslut ger en annan person rätt att företräda honom eller henne. Fullmakten ska skrivas under av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original.