Migrationsdomstolen
vid Förvaltningsrätten i Malmö

Telefon, växel
040-35 35 00
Besöksadress
Själbodgatan 8, 211 35 Malmö
Postadress
Box 4522, 203 20 Malmö
Mer kontaktinformation