Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Malmö är en allmän förvaltningsdomstol. Vi är även en migrationsdomstol. Svar på de vanligaste frågorna hittar du under Kontakta oss/Jag har en fråga. Vi ser gärna att du kontaktar oss via e-post men det går naturligtvis bra att ringa till oss också. Våra telefontider är 08:00-11:00 samt 13:00-15:00. Ha gärna ditt målnummer till hands när du kontaktar oss. Då kan vi snabbare hjälpa dig vidare.

Telefon, växel
040-35 35 00
Besöksadress
Bangårdsplatsen 2
211 20 Malmö
Postadress
Box 4522
203 20 Malmö
Leveransadress
Carlsgatan 25
211 20 Malmö
Öppettider och kontakt

Ny e-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår nya e-tjänst för att skicka handlingar till förvaltningsrätten. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.

En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.
Bild från uppropstavla

Är du kallad till en domstol?

Här finns information för dig som av olika anledningar är kallad till en muntlig förhandling.