Nämndeman vid Förvaltningsrätten i Malmö

Vid förvaltningsrätten, liksom vid alla domstolar i Sverige är det inte bara lagfarna domare, det vill säga utbildade jurister, som skipar rättvisa utan också nämndemän. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med yrkesdomarna tillämpa rättsreglerna i de mål som ska avgöras i domstolen.

Nämndemännen är inte utbildade jurister utan har helt andra yrken. De tjänstgör vid domstolen i samband med förhandling och föredragning av mål. Vid Förvaltningsrätten i Malmö tjänstgör cirka 300 nämndemän.

Till alla nämndemän vid Förvaltningsrätten i Malmö!

Här nedan hittar du svaren på ett antal vanliga frågor.

Hur mycket får jag betalt när jag tjänstgör som nämndeman?

Grundarvodet för tjänstgöring en heldag är 500 kr. Tjänstgöring som är längre än tre timmar räknas som heldag. Vid tjänstgöring tre timmar, eller kortare, är arvodet 250 kr. Du har också rätt till tilläggsarvode om 150 kr för tjänstgöring efter klockan 16:30. Om du har läst handlingar före tjänstgöringen så utgår också ett förberedelsearvode om 300 kr per dag (detta oavsett hur många handlingar du läst). Du behöver inte göra något för att få dessa arvoden utbetalade, men det kan vara bra att kontrollera att utbetalningarna stämmer överens med din tjänstgöring.

Är det tillräckligt att lämna in lönespecifikationen för att verifiera min inkomstförlust?

Lönespecifikation räcker som underlag för yrkan av förlorad inkomstförlust om datum och avdrag för inkomstförlust framgår. Du kan maila eller lämna in lönespecifikationen tillsammans med ifylld blankett.

Vilka belopp ska jag ange på blanketten för inkomstförlust? När ska den lämnas in?

Du ska ange bruttobeloppen, d.v.s. innan avdragen skatt och avgifter. Lämna gärna in den månadsvis.

Jag ansökte om tjänstledighet för en heldag, men förhandlingen blev en halvdag. Hur ska jag göra?

Om din arbetsgivare inte har möjlighet att ändra tjänstledigheten efter de nya förutsättningarna, det kan exempelvis vara att arbetsgivaren tagit in en ersättare för dig, så ersätter domstolen den faktiska inkomstförlusten för en heldag. Yrka beloppet på blanketten och bifoga kopia på lönespecifikationen där avdraget framgår.

Måste jag fylla i blanketten ”Ersättning för resor och utlägg” vid varje tjänstgöringstillfälle?

Ja, du ska fylla i/yrka ersättning på blanketten vid varje tjänstgöringstillfälle, om du har haft kostnader i samband med tjänstgöringstillfället.

Kan man önska olika datum för tjänstgöring?

Vi har tyvärr inte någon möjlighet att administrera detta. Om du inte har möjlighet att tjänstgöra när du är inplanerad, avboka i så god tid som möjligt.

Jag får ibland förfrågningar om extra tjänstgöring via sms. Vad innebär det?

Vid behov skickar domstolen ut sms med intresseförfrågningar om extra tjänstgöringstillfällen. Eftersom sms skickas ut till flera personer, gäller ”först-till-kvarn-principen”. Om du efter din intresseanmälan blir aktuell för tjänstgöring kommer du att motta en kallelse via e-post. Extra tjänstgöring kan gälla både halvdag, heldag och jour. Vilken typ av tjänstgöring som är aktuell står i kallelsen. Om du inte får denna kallelse, så har en annan nämndeman fått uppdraget.

När skickas tjänstgöringsschemat ut till alla nämndemän?

Vi skickar ut schemat tre gånger per år – ett för vårterminen, ett för sommaren och ett för höstterminen.

Vad innebär jourtjänstgöring? Hur fungerar det?

Jourtjänstgöring innebär att du är en extra resurs om någon annan nämndeman skulle få förhinder eller bli sjuk samma dag som tjänstgöringstillfället. Om du har jourtjänstgöring, så anmäler du dig till vakten vid din ankomst på domstolen. Du behöver sedan vara på plats i nämndemannarummet fram tills dess att alla nämnder har blivit hämtade för tjänstgöring. Din obligatoriska närvarotid är kl. 08:30 – 13:30 eller till dess att alla förhandlingar /föredragningar kommit igång. Det är vakten som meddelar dig när du kan gå hem för dagen.

Jag har inte fått information om hur länge mitt uppdrag imorgon pågår. Ska man alltid tänka att uppdraget avser en heldag?

Du ska alltid förbereda dig på att tjänstgöra heldagar (8:30 – 16:30). Du får en kallelse via e-post cirka en vecka före varje tjänstgöringstillfälle (om den avser det ordinarie schemat), där tid och plats framgår. Kallelsen kan uppdateras så sent som dagen före (eller till och med samma dag) och det är alltid den senaste kallelsen som gäller. Håll därför extra koll på din e-post och telefon i samband med dagar då du är kallad till tjänstgöring. Vid muntlig förhandling behöver du vara på plats på domstolen 30 minuter innan utsatt tid. Har du frågor går det bra att maila till: namndeman.fma@dom.se eller ringa vårt gruppnummer: 040-35 38 38

Uppdaterad
2023-01-02